لودر آمریکا Game

Like38 Dislike6

لودر آمریکا Description

Rating:   86.36% with 44 votes
لودر آمریکا - Other Games - بازی های ماشین

زمان به کارشناسی کارشناسی ارشد که می آفریند ! کنترل: استفاده از کلید های arrow به کار لودر. مطبوعات X برای بارگذاری / تخلیه محموله و فضا به ترمز. رها کردن محموله در نقطه برجسته. آیا بیش از سایر کارگران یا تصادف را به اشیاء اجرا کنید

Share your لودر آمریکا tips and tricks!