فرودگاه پارکینگ 3D Game


Loading...
Like38 Dislike18

فرودگاه پارکینگ 3D Description

Rating:   67.86% with 56 votes
فرودگاه پارکینگ 3D - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این است که احتمالا سیم کارت پارکینگ واقع بینانه ترین در جهان! همه چیز مثل در زندگی واقعی - فرمان، جعبه دنده، پدال و آینه عقب. پارکینگ بزرگترین مشکل برای رانندگان تازه کار است، بنابراین در اینجا شما یک فرصت برای تمرین در آن را دارند!

Share your فرودگاه پارکینگ 3D tips and tricks!