پارکینگ باند هواپیما Game


Loading...
Like2 Dislike2

پارکینگ باند هواپیما Description

Rating:   50% with 4 votes
پارکینگ باند هواپیما - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این یکشنبه است، شما به کلیسا می رسند و شما تمام نقاط پارکینگ است به جز یک گرفته متوجه. سعی کنید به پارک اتومبیل خود را در نقطه پارکینگ تعیین شده به سرعت به عنوان شما می توانید، اما اجتناب از صدمه زدن به اتومبیل های دیگر و یا دیوار.

Share your پارکینگ باند هواپیما tips and tricks!