911 پارکینگ پلیس Game

Like3 Dislike2

911 پارکینگ پلیس Description

Rating:   60% with 5 votes
911 پارکینگ پلیس - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

ایستگاه پلیس است بسیار شلوغ امروز و شما اتومبیل های گشت که در حفظ و از دور خود را از بازگشت پارک. آیا هر گونه موانع برخورد کند و سعی کنید به حرکت سریع به منظور پارک خودرو در نقطه نشان داده شده توسط این بازی ماشین پلیس بسیار جذاب.

Share your 911 پارکینگ پلیس tips and tricks!