جنون 4 چرخ 3 Game


Loading...
Like22 Dislike4

جنون 4 چرخ 3 Description

Rating:   84.62% with 26 votes
جنون 4 چرخ 3 - بازی های رانندگی - بازی های ماشین

4 چرخ جنون 3 بازی کامیون که متکی بر فیزیک به پیشرفت را از طریق به پایان است. مبارزه رخ می دهد که تلاش برای رسیدن به خط پایان با بیشترین سرعت ممکن، اما بدون در نظر گرفتن آسیب بیش از حد سریع با استفاده از کلید های arrow. شما می توانید در طول راه خود را وادار به ایجاد decsions تا به حد غیر این صورت بازی خود را به پایان خواهد رسید دریغ نکنید زودتر از شما آن را می خواهید به.؟ حرکت به جلو - تا کلید فلش؟ حرکت به عقب - پایین کلید فلش؟ کامیون شیب - کلید های چپ / راست فلش؟ مکث - P

Share your جنون 4 چرخ 3 tips and tricks!