3D کامیون و بلوچستان Game

Like82 Dislike30

3D کامیون و بلوچستان Description

Rating:   73.21% with 112 votes
3D کامیون و بلوچستان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

از طریق دوره های مختلف و به طور فزاینده دشوار می کنید به آزمون مهارت های رانندگی خود را و لذت بردن از بازی 3D خوب. مسابقه کامیون به پایان، انجام جهش و جلوگیری از هدف قرار دادن blocks.Arrow، WASD: DriveSpace: HandbrakeC: دوربین

Share your 3D کامیون و بلوچستان tips and tricks!