3D قایق موتوری مسابقه Game

Like33 Dislike16

3D قایق موتوری مسابقه Description

Rating:   67.35% with 49 votes
3D قایق موتوری مسابقه - Other Games - بازی های ماشین

3D قایق موتوری نژاد 3D بازی مسابقه قایق سرد. هدف این است که درایو قایق در برابر قایق حریف AI است. تو باید اول برای ورود به سطح بعدی است. جلوگیری از رانندگی نزدیکتر به خط مرزی که باعث کاهش سرعت قایق خود را، مسابقه با قایق موتوری، سریع از طریق آب با آهنگ هیجان انگیز است. یک funarows - به درایو و کنترل قایق

Share your 3D قایق موتوری مسابقه tips and tricks!