3D پارکینگ Game


Loading...
Like8 Dislike4

3D پارکینگ Description

Rating:   66.67% with 12 votes
3D پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

آزمون مهارت های رانندگی خود را و ببینید که اگر شما به اندازه کافی ماهر برای پارک اتومبیل ها و کامیون ها هستند. سعی کنید به درایو امن و مشاهده سطح آسیب. اگر شما با موفقیت پارک خودرو، پس از آن شما قادر خواهید بود به بازی سطح بعدی با نوع مختلف از ماشین است. در پایان، ارسال نمره خود را و ببینید در نتیجه دیگر کلید players.Use های arrow به حرکت.

Share your 3D پارکینگ tips and tricks!