پارکینگ 3D تندر کامیون Game


Loading...
Like54 Dislike22

پارکینگ 3D تندر کامیون Description

Rating:   71.05% with 76 votes
پارکینگ 3D تندر کامیون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

همه مهارت های خود را به عنوان یک دیسک مورد نیاز برای تکمیل ماموریت در این بازی پارکینگ شدید! فرمان یک کامیون بزرگ نیاز به مقدار زیادی از تمرکز، بنابراین سعی کنید به پریشان در این جهان شگفت انگیز 3D نیست! نه کامیون بزرگ را برای شما به از را انتخاب کنید در ابتدای هر ماموریت و در مجموع از دوازده سطوح، هر بیشتر به چالش کشیدن از قبل وجود دارد. سعی کنید برای دریافت امتیاز سه ستاره توسط پارکینگ کامیون بدون توفنده آن را قبل از زمان اجرا می شود. آیا زمان فوق العاده! با استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your پارکینگ 3D تندر کامیون tips and tricks!