3D پارکینگ تندر کامیون Game


Loading...
Like249 Dislike103

3D پارکینگ تندر کامیون Description

Rating:   70.74% with 352 votes
3D پارکینگ تندر کامیون - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

همه مهارت های خود را به عنوان یک دیسک مورد نیاز برای تکمیل ماموریت در این بازی پارکینگ شدید! فرمان یک کامیون بزرگ نیاز به مقدار زیادی از تمرکز، بنابراین سعی کنید به پریشان در این جهان شگفت انگیز 3D نیست! نه کامیون بزرگ را برای شما به از را انتخاب کنید در ابتدای هر ماموریت و در مجموع از دوازده سطوح، هر بیشتر به چالش کشیدن از قبل وجود دارد. سعی کنید برای دریافت امتیاز سه ستاره توسط پارکینگ کامیون بدون توفنده آن را قبل از زمان اجرا می شود. آیا زمان فوق العاده!

Share your 3D پارکینگ تندر کامیون tips and tricks!