3D پارکینگ رادیواکتیو رامبل Game


Loading...
Like13 Dislike8

3D پارکینگ رادیواکتیو رامبل Description

Rating:   61.9% with 21 votes
3D پارکینگ رادیواکتیو رامبل - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

مواد رادیو اکتیو را تنها می توان با برخی از کامیون های ویژه حمل و نقل و در حال حاضر شما به آنها پارک! در این بازی سرگرم کننده 3D شما را وادار به رانندگی و پارک برخی از وسایل نقلیه بزرگ و غلبه بر انواع موانع و چالش های پرتاب راه خود را. شما را وادار به بازی دوازده سطح شدید و رانندگی سیزده از وسایل نقلیه شگفت انگیز ترین! سعی کنید همه آنها را و آزمون مهارت های رانندگی بزرگ خود را، از کامیون سقوط نیست و پارک آنها را به همان سرعتی که شما می توانید. یک انفجار بازی این بازی هیجان انگیز! استفاده از کلید های arrow خود را به درایو و نوار فضا خود را به ترمز.

Share your 3D پارکینگ رادیواکتیو رامبل tips and tricks!