3D پارکینگ ساخت و ساز Game


Loading...
Like28 Dislike18

3D پارکینگ ساخت و ساز Description

Rating:   60.87% with 46 votes
3D پارکینگ ساخت و ساز - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

در این بازی بسیار جذاب شما را وادار به بین برخی از کامیون های باور نکردنی را انتخاب کنید و رانندگی آنها را از طریق یک سایت ساخت و ساز. شما به موانع بسیاری در راه خود را به سمت نقطه پارکینگ برجسته روبرو هستند. وسیله نقلیه خود را وجود دارد برای پنج ثانیه به منظور تکمیل سطح نگه دارید. شما را وادار به تجربه جهان شگفت انگیز در 3D و دوازده سطح شدید که شما می توانید لذت بردن از، هر یک از آنها بیشتر به چالش کشیدن از یکی از قبلی. آیا می توانید همه آنها را تکمیل؟ یک انفجار بازی پارکینگ 3D ساخت و ساز سایت!

Share your 3D پارکینگ ساخت و ساز tips and tricks!