3D کوتاه پارکینگ Game


Loading...
Like8 Dislike3

3D کوتاه پارکینگ Description

Rating:   72.73% with 11 votes
3D کوتاه پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

زمان به آزمون مهارت های خود را در این بازی پارکینگ دمدمی. رانندگی وسایل نقلیه مختلف به چشم زن خلیج پارکینگ و پارک آن را. استفاده از کلید های arrow به رانندگی به car.Arrow، WASD: DriveSpace: پارک

Share your 3D کوتاه پارکینگ tips and tricks!