پارکینگ 3D شهرستان Game


Loading...
Like56 Dislike30

پارکینگ 3D شهرستان Description

Rating:   65.12% with 86 votes
پارکینگ 3D شهرستان - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پیدا کردن نقطه پارکینگ حق در شهرستان ها شده است هرگز به سرگرم کننده است. سعی کنید این بازی 3D پارکینگ بسیار جذاب و اثبات مهارت های رانندگی خود را. درایو سوار سرد خود را در اطراف شهرستان برای پیدا کردن نقطه پارکینگ و پارکینگ به عنوان نزدیک را امتحان کنید به عنوان شما می توانید به آن را فلش centre.Use به حرکت می کند.

Share your پارکینگ 3D شهرستان tips and tricks!