پارکینگ 3D ارتش مخزن Game


Loading...
Like125 Dislike78

پارکینگ 3D ارتش مخزن Description

Rating:   61.58% with 203 votes
پارکینگ 3D ارتش مخزن - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارکینگ 3D ارتش تانک وحدت 3D بازی پارکینگ که در آن این فرصت را به کنترل یک وسیله نقلیه ارتش عظیم شما است. آزمون مهارت های رانندگی خود را و ببینید که اگر شما می توانید مدیریت برای تکمیل همه 20 ماموریت در این بازی پارکینگ مخزن 3D. درایو مخزن شما در یک محیط 3D و اجتناب از موانع مختلف در حالی که شما در رسیدن به نقطه ای پارکینگ برجسته شده است. پایان هر سطح به همان سرعتی که ممکن به منظور دریافت 3 ستاره و باز کردن ماموریت بعدی. لذت بردن از این بازی سرد پارکینگ 3D! کلید های WASD / ARROW = درایو نوار مخزن فضا = ترمز اضطراری C = زاویه تغییر دوربین M = صدا روشن / خاموش P = مکث بازی

Share your پارکینگ 3D ارتش مخزن tips and tricks!