360 شناور پارکینگ Game


Loading...
Like13 Dislike11

360 شناور پارکینگ Description

Rating:   54.17% with 24 votes
360 شناور پارکینگ - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

360 شناور پارکینگ بازی پارکینگ است. تجربه پارکینگ اینده در XYZ محور که در آن شما باید برای جلوگیری از هر یک از اتومبیل های پارک شده، اجتناب از در و دیوار و به طور پیوسته هدایت وسیله نقلیه خود را به فضای پارکینگ درست باشد. در این بازی پارکینگ 3D لذت ببرید رانندگی در اطراف پارکینگ نئون به شما به عنوان شناور کمی بالاتر از سطح زمین و سعی کنید به آسیب نمی زند کلید car.Arrow خود را به درایو

Share your 360 شناور پارکینگ tips and tricks!