درایور 18 چرخ 4 Game

Like25 Dislike9

درایور 18 چرخ 4 Description

Rating:   73.53% with 34 votes
درایور 18 چرخ 4 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

این بار شما یک کار در جایی در شهرستان رفت و آمد مکرر آفریقایی است. تکمیل وظایف به همان سرعتی که ممکن است برای گرفتن نمره بهتر، اما اجتناب از تصادفات جاده ای و برحذر بودن از جاده های مرکزی با کلید های directions.Arrow رانندگی غیر معمول به درایو SPACE ترمز M در نقشه نگاه

Share your درایور 18 چرخ 4 tips and tricks!