درایور 18 چرخ 2 Game


Loading...
Like42 Dislike21

درایور 18 چرخ 2 Description

Rating:   66.67% with 63 votes
درایور 18 چرخ 2 - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

رانندگی با دقت تلاش برای آسیب نمی کامیون خود را، جلوگیری از تصادفات با وسایل نقلیه دیگر، سعی نکنید به فشار عبور و مرور. اما سعی کنید برای رسیدن به مقصد به همان سرعتی که ممکن است. موفق باشید در این کار سخت است. UP و فلش پایین به درایو جلو و عقب. فلش های چپ و راست به نوبه خود کامیون. فضا برای ترمز دستی.

Share your درایور 18 چرخ 2 tips and tricks!