18 ویلر کامیون 3D Game


Loading...
Like46 Dislike14

18 ویلر کامیون 3D Description

Rating:   76.67% with 60 votes
18 ویلر کامیون 3D - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

وای! می توانید آن را کامیون های بزرگ حرکت سریع! تصادف کردن در اطراف مسیر، با استفاده از کلید های arrow به اجتناب از سطحی که کند شما را، و فلش نشانه که توربو شارژ شما، به شما به عنوان مبارزه برای به دست آوردن موقعیت بخوره.

Share your 18 ویلر کامیون 3D tips and tricks!