18-ویلر در ترافیک Game


Loading...
Like32 Dislike11

18-ویلر در ترافیک Description

Rating:   74.42% with 43 votes
18-ویلر در ترافیک - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

نگاهی به چرخ از یک کامیون بزرگ 18 چرخ و راهنمای آن را از طریق ترافیک سنگین شهرستان. وظیفه شما این است برای رفتن به نقطه پارکینگ و محل کامیون در داخل خطوط. اگر شما را مدیریت که، شما کامیون های جدید و بهتر به درایو باز کردن!

Share your 18-ویلر در ترافیک tips and tricks!