18 ویلر سنگین حمل و نقل Game


Loading...
Like23 Dislike14

18 ویلر سنگین حمل و نقل Description

Rating:   62.16% with 37 votes
18 ویلر سنگین حمل و نقل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

آماده برای یک چالش کامیون جدید دریافت کنید. اگر دوست دارید بازی های کامیون های باری پس از آن این بازی را برای شما کامل است. استفاده از کلید های arrow به تعادل و کامیون لود سنگین و حمل بار که شما در حال مراقبت را به خط پایان. سعی کنید به پایان برساند با تعداد نشان از اشیاء در هر سطح. می 10 سطح شدید به آزمون مهارت های خود را وجود دارد.

Share your 18 ویلر سنگین حمل و نقل tips and tricks!