18 ویلر چالش Game


Loading...
Like31 Dislike14

18 ویلر چالش Description

Rating:   68.89% with 45 votes
18 ویلر چالش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

پارک کامیون خود را در منطقه تعیین شده قبل از زمان اجرا می شود. استفاده از کلید های arrow به حرکت و نوار فضا به ترمز.

Share your 18 ویلر چالش tips and tricks!