18 ویلر 3 Game

Like18 Dislike5

18 ویلر 3 Description

Rating:   78.26% with 23 votes
18 ویلر 3 - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

سومین بازی در سری 18 چرخ. رانندگی و پارک کامیون خود را مانند یک راننده کامیون حرفه ای!

Share your 18 ویلر 3 tips and tricks!