18 ویلر 2 چالش Game


Loading...
Like18 Dislike5

18 ویلر 2 چالش Description

Rating:   78.26% with 23 votes
18 ویلر 2 چالش - بازی های پارکینگ خودرو - بازی های ماشین

درایو 18 ویلر خود را در سراسر بزرگراه و سعی کنید به آن را به پارک در نقاط تنگ در برخی از سطوح. کلید های arrow به حرکت می کند.

Share your 18 ویلر 2 چالش tips and tricks!